Seele-Lewwe vun eem Kurpeelzer

Gehts net
geht’s vielleischt doch aa noch …

Des Allermeeschte
des kummt aa vun allää …..

Wenn
denkscht – du heetscht des Gonze do alles so
im Griff
vergess net, do gibt’s halt aa noch die Schublad …..

Des Wunnebare
des erwischt disch donn grad so
wenn du disch
grad so iwwer alles do so wunnere descht…….

Gud zu lewwe
bassiert net so viel do drinn im Kopp
sondern
wie du disch un all die Dinge do
mid doi`m Herze so betrachte duscht …..

In der Kurpalz heiit so soi Runde zu drehe
des is
als detscht
du jetzat schun uff Erd
grad
mit dem Himm`l
donze …..

Manfred Fischer